Corporate Story | Voorbeeld Robidus

Robidus richt zich met 600 medewerkers op ‘arbeidsperspectief’, ‘arbeidszekerheid’ en het voorkomen van onnodige arbeidsuitval. Robidus helpt organisaties bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid. Dat is een dynamisch proces: adviseren van werkgevers in de complexe wereld van sociale zekerheid, zorgen dat medewerkers op de juiste plek zitten en blijven, begeleiden van medewerkers bij ziekte en bij veranderingen in het arbeidsproces. Bij uitval van medewerkers is er vaak sprake van kwetsbare groepen waardoor de maatschappelijke betekenis van Robidus groot is. Het bedrijf staat als geen ander midden in de driehoek mens-bedrijf-maatschappij.

Verantwoordelijk – we maken ons hard voor arbeidszekerheid in Nederland

Bij Robidus geloven we dat werk essentieel is voor een even hoogwaardige als waardige samenleving. Werk geeft zin en richting aan ons leven. Het kleurt ons als individu en maakt ons collectief sterk. Hoe sterker het verband tussen mens-bedrijf-maatschappij, hoe groter de meerwaarde voor iedereen in dit land. Dan is het meer dan een verband: dan wordt het een verbond waar iedereen beter van wordt.

Door ons naast werkgevers op te stellen en hun wensen, zorgen en ambities te delen, zijn we in staat op strategisch en operationeel niveau met hen mee te denken over specifieke oplossingen om uitval te reduceren en participatie te verhogen. Door ons naast werknemers op te stellen en hun wensen, zorgen en ambities te delen, zijn we in staat ervoor te zorgen dat zij op de juiste wijze gesteund worden bij het werken aan hun arbeidszekerheid.

Robidus voelt een sterke verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van de arbeidszekerheid in Nederland. Hoe beter bedrijven mensen hun werk kunnen laten doen en beleven, hoe beter het uitpakt voor hun bedrijfsvoering én hun reputatie als werkgever. Hoe slimmer we bedrijven helpen hun arbeidsperspectief in te richten, hoe groter de meerwaarde van arbeidsinzetbaarheid zal zijn voor hun concurrentiepositie.

We voelen ons sterk verbonden met werkgevers en werknemers die hier een dragende rol in vervullen. Vanuit onze expertise zijn we in staat hen de inzichten te bieden die mens, bedrijf en maatschappij op de meest effectieve manier dienen. Wij voorzien onze klanten van specifieke oplossingen voor duurzame inzetbaarheid. We weten hoe we in samenspel met alle betrokkenen tot de beste oplossingen komen. Ons gevoel van verantwoordelijkheid uit zich in de wijze waarop we altijd de menselijke kant in processen en verhalen vooropstellen. Onze kracht richt zich op het versterken van de arbeidszekerheid in Nederland.

Robidus

Wij schreven de corporate story ‘Verantwoordelijk’ voor Robidus.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.