Corporate story schrijven

Storytelling People enthousiasmeert organisaties met het vastleggen, vertellen en delen van hun corporate story

Corporate story opstellen

Een corporate story is een kerndocument: hoe korter hoe beter dus. Het gaat om de essentie. Daarna volgt een vertaling van het kernverhaal naar alle communicatiemiddelen in een strategisch communicatieplan. Storytelling People beweegt zich op het snijvlak van corporate communicatie, reputatiemanagement en leiderschap en heeft een uitgebreide ervaring in het schrijven van pakkende en onderscheidende corporate stories.

Hoe wordt uw corporate story een succes?

Zonder eerlijke en authentieke missie en visie geen succesvolle corporate story. Mits u die toegankelijk en dicht bij uzelf houdt. Want zo wordt uw corporate story het verhaal ván uw organisatie in plaats van óver uw organisatie. Een corporate story zijn in plaats van er een te hebben vraagt echter wel om echte bezieling en werkelijke betekenis. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan persoonlijke emotie in een verhaal. Door de corporate story in alle mogelijke communicatievormen en op alle mogelijke manieren op deze wijze in te vullen, zal het mensen op een dieper niveau weten te verbinden met de organisatie.

Kernwaarden en kernverhaal

In hun standaardwerk ‘Build to Last’ concluderen Collins en Porras op basis van hun onderzoek dat levenskrachtige kernwaarden dé sleutel zijn voor het overleven van de organisatie op lange termijn. Daarom is het goed niet al te lichtvoetig te doen over het formuleren ervan. Immers, alleen levendige kernwaarden kunnen bijdragen aan een community van mensen die wederzijds met elkaar verbonden zijn. Die elkaar vertrouwen en die hun verantwoordelijkheden nemen. Het resultaat is evident; meer individuele vrijheid en minder controle. Het sturen op gezamenlijke kernwaarden en ambities verlegt zo de focus naar datgene wat mensen in hun werk echt drijft en verbindt. Het kernverhaal wordt daarmee een verbindende factor. Het gebruik van verhalen om waarden over te brengen, transformeert abstracte bedrijfstaal naar het kloppende hart van medewerkers.

Opzet van de corporate story

Opzet van de corporate story

Onze communicatievisie op de corporate story baseren wij op de Golden Cirkel: verbinding vanuit de Why-vraag en helderheid in de Why – How - What. Dat essentiële communicatieverhaal wordt verwoord in één pagina A4. Wij schrijven altijd corporate stories op maat. Als basis hanteren wij voor een corporate story een indeling in zes hoofdstukken; de totale omvang bedraagt maximaal 10 pagina’s.

Hoofdstuk 1 - De uitdaging

Wat is de uitdaging die voor u ligt? De wereld waarin u opereert, werpt licht op het bestaansrecht en de ambitie van de organisatie.

Hoofdstuk 2 - Waarom-Hoe-Wat

Succesvolle organisaties communiceren vanuit een helder Waarom. Elke organisatie beschikt diverse verhaalelementen helder met elkaar verbonden moeten worden.

Hoofdstuk 3 - Waarom & Persoonlijkheid

Wie zijn wij? Wat betekent de Waarom voor onze identiteit, waarden en organisatiecultuur? Wij vertalen de Why-vraag van de organisatie naar Persoonlijkheid, Positionering en Perspectief van de organisatie.

Hoofdstuk 4 - Waarom & Positionering

Wie willen we zijn? Wat betekent de Waarom voor onze interne en externe communicatie?

Hoofdstuk 5 - Waarom & Perspectief

Waar gaat de organisatie naartoe? Wat betekent de Waarom voor het toekomstige beleid? De stip aan de horizon wordt helder en inspirerend beschreven. Specifieke positioneringen kunnen aan bod komen.

Hoofdstuk 6 - Onze opgave

Wat is er nodig om de corporate story tot leven te brengen? Welk implementatieplan en storytelling strategie zijn noodzakelijk voor succes in de toekomst?

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.