Corporate Stories

Storytelling People enthousiasmeert organisaties met het vastleggen, vertellen en delen van hun corporate story

Storytelling People legt uw corporate story vast en brengt daarmee de belofte van uw bedrijf tot leven. Met het hebben van een corporate story wordt uw organisatie toekomstgericht, omdat uw corporate story duidelijk maakt wie u bent, waarin u uniek bent en wat uw betekenis is. Intern vergroot uw corporate story de betrokkenheid van uw medewerkers; extern verbetert het uw reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’.

Concreet is een corporate story een tastbaar, leesbaar en overzichtelijk document, waarin de toepassingen van uw centrale verhaal worden doorvertaald naar de diverse niveau’s en disciplines binnen uw organisatie: HR, PR, branding en sales. Daarmee is een corporate story hét ankerpunt voor uw organisatie en de basis voor al uw korte en lange termijn denken en doen.

Corporate story stappenplan

De corporate story is hét essentiële kernverhaal voor het onderscheidend positioneren van uw organisatie. Storytelling People combineert gecontroleerd projectmanagement met een dynamisch verhaalproces op basis van co-creatie. Met een gedetailleerd stappenplan en een overzichtelijk storyboard wordt uw verhaal ingevuld. Storytelling People gebruikt daarbij een vaste methodiek die uitgaat van 2 fasen: het kernconcept en het kernverhaal. In overleg met u wordt bepaald op welke wijze uw specifieke doelgroepen bij het verhaal worden betrokken. Daarbij zijn twee fasen van belang:

  1. Het intern betrekken van de medewerkers bij uw verhaal;
  2. Het extern betrekken van klanten en stakeholders bij uw verhaal.
Creatie van het verhaal

Creatie van het verhaal

Een corporate story brengt eenheid in uw organisatie. Om te komen tot de kern van uw verhaal verdiepen wij ons intensief in uw wereld. Eerst wordt de rationele, instrumentele kant van uw onderneming in kaart gebracht. Vervolgens onderscheidt Storytelling People zich door pure storytelling. Het goud van een verhaal ligt in de belevingswereld van mensen. In interviews met management, klanten en medewerkers leggen wij waarden, drijfveren en ambities bloot. Deze dialogen leiden uiteindelijk tot een authentiek en vernieuwend verhaal.

Uw rijke verhaalbron brengen wij terug tot essenties. Waar staat u nu, hoe bent u daar gekomen en waar liggen uw kracht en groeipotenties voor de toekomst? Missie, visie, waarden én verhaalconcept komen samen in één compact verhaal. De samenhang en dynamiek van de wereld waarin u opereert worden zichtbaar. Het corporate DNA van uw onderneming ligt vast.

Corporate story: bron van storytelling

Uw corporate story wordt pas succesvol als uw medewerkers en klanten zich kunnen verbinden met uw verhaal. Zij ‘zijn’ immers het verhaal. Met speciale storytellingtrainingen en -workshops vertalen wij de basics van uw verhaal naar uw management en uw interne doelgroepen. Wij bieden met onze OneStory® App verder een krachtige tool om uw verhaal online te delen. Onze OneStory® App maak 1-op-1 communicatie mogelijk en inspireert om uw verhaal verder uit te bouwen.

Uw corporate story wordt een succesverhaal als dat mensen aanspreekt, overtuigt en verbindt. Intern én extern. Niet voor de korte termijn, maar duurzaam. Het dagelijks leven biedt iedere medewerker de mogelijkheid om een verhalenverteller te zijn. Uw medewerkers, van sales tot HRM, integreren de corporate story met de eigen drijfveren, werkzaamheden en verhalen. Ook leidinggevenden worden ambassadeurs van uw verhaal. Zo komt uw verhaal tot leven.

Corporate story: bron van verhalen

Uw corporate story zorgt ervoor dat uw kernverhaal eenduidig en helder blijft, ook al worden er nog zoveel verschillende deelverhalen en middelen ingezet om intern en extern te communiceren. Doorvertalingen van uw corporate story kunnen zijn:

Leiderschapsverhaal

Het leiderschapsverhaal verstevigt de positie van uw leiders door met corporate stories te communiceren over de grote droom van de organisatie.

Het biedt een concreet kader voor leidinggevenden om intern mensen te informeren, inspireren en motiveren. Intern leidt dit tot een verhoogd ‘wij-gevoel’, zet het de klokken in uw organisatie gelijk en geeft het duidelijk zicht op de ambities en doelstellingen die u nastreeft.

Organisatieverhaal

Het organisatieverhaal verlevendigt uw verleden, uw corporate DNA en uw kernwaarden. Met dit verhaal brengt u tevens beweging in uw organisatie en stuurt u verandering.

Door verhalen van binnenuit te brengen, wordt het vertrouwen van medewerkers en klanten versterkt. Verhalen over de droom van de oprichters bijvoorbeeld, of case-histories en succesverhalen. Zulke verhalen verhelderen waar u vandaan komt, waar u voor staat en wat de ambities zijn van uw organisatie.

Merkverhaal

Het merkverhaal legt de persoonlijkheid en positionering vast van uw merk. Het draagt bij aan een consistente visualisatie naar uw website en andere communicatietools.

Uw merkverhaal fungeert als vastomlijnd kader voor iedereen die bij uw marketing en merkbewaking betrokken is. Er kan altijd op terug worden gegrepen door nieuwe medewerkers of bij twijfel over de koers van het merk in wijzigende omstandigheden.

Klantverhaal

De customer-story helpt uw organisatie bij het positioneren en met name het in kaart brengen van klantpersonas.

Een goede customer-story wordt opgebouwd uit aansprekende klantverhalen, betekenisvolle klantpersonages en legt een essentiële verhaalverbindingen tussen sales en marketing.

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.