Wat is Storytelling?

Storytelling People enthousiasmeert organisaties met het vastleggen, vertellen en delen van hun corporate story

Storytelling is een inspirerende communicatiemethodiek die mensen verbindt. Storytelling werkt openheid, vertrouwen en verbondenheid in de hand. Bij klanten, bij medewerkers, stakeholders, noem maar op. Gaat u eens bij uzelf te rade, bent u in staat om uw medewerkers of klanten mee te nemen naar een wenkend toekomstbeeld? Voordat zij bereid zijn naar u te luisteren, zult u moeten vertellen wat uw verhaal is en waarom dat verhaal ook voor hen zo belangrijk is. Storytelling biedt u de aanknopingspunten om dat verhaal te vinden, te vertellen en te delen.

Storytelling kernwaarden

Storytelling kernwaarden

Storytelling zet organisaties in beweging. Net zo kan storytelling een bedrijfscultuur versterken of een organisatie door een veranderingstraject loodsen. Nog steeds wordt in de meeste organisaties top-down gecommuniceerd. Targets, protocollen, strategieën, ze worden zo uitgestort op de werkvloer. Jammer, want daarmee wordt het zelflerend vermogen van een organisatie in de kiem gesmoord. Daarnaast voelt talent zich in zo’n omgeving al snel miskend. Het kan ook anders. Betrokken medewerkers kunnen en willen vertellen over hun functie. Over wat ze meemaken in het uitoefenen daarvan. Wat beter kan. Slimmer. Leg uw oor eens te luister. Of laat die medewerkers zelf hun verhaal vertellen tijdens speciaal daarvoor belegde sessies en communiceer daarover. Met andere woorden, luister naar elkaar, leer van elkaar en vertel het door. Zo ontstaat voor u het weet een lerende organisatie met trotse medewerkers die ervaren dat ze ertoe doen!

Daarom Storytelling

 1. Mensen hebben de behoefte aan betekenis en willen zich vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf. Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Het dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie;
 2. Storytelling is de meest natuurlijke vorm van communicatie;
 3. Feiten en cijfers informeren, storytelling laat medewerkers ervaren wat ze betekenen;
 4. Storytelling betrekt medewerkers in veranderprocessen;
 5. Klant- en succesverhalen brengen zakelijke doelen tot leven;
 6. Storytelling is gericht op dialoog en interactiviteit en daardoor zeer effectief in community building.

De kracht van storytelling

 1. Ordening: een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat schept rust en overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren;
 2. Verbinding: een verhaal verbindt mensen met elkaar. Als je samen een verhaal deelt, schept dat een band;
 3. Betekenis: verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan;
 4. Beleving: verhalen richten zich niet alleen op de ratio maar ook op het gevoel. Mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op;
 5. Sturing: verhalen bieden mensen houvast en geven richting in onzekere tijden.

Storytelling en organisatieverandering

Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is dé manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Projecteren we dat gegeven op organisaties, dan toont onderzoek aan dat maar liefst 40% van de managers, 60% van het middenkader en maar liefst 90% van de medewerkers geen duidelijk beeld hebben van waar hun organisatie voor staat. Wat ontbreekt is een gezamenlijke en gedragen toekomstbeeld. Een organisatieverandering doorvoeren is dus ook bij voorbaat gedoemd te mislukken. Een effectieve organisatieverandering wordt juist bepaald door het creëren van een gemeenschappelijke visie. Wie zijn we? Waar gaan we naar toe? Dat betekent dat er verhalen verteld en gedeeld moeten worden waar mensen zich mee kunnen identificeren – en vanuit die identificatie ontstaat weer verbinding. Belangrijk bij een organisatieverandering is de borging van de gewenste verandering. Mensen moeten het gevoel hebben dat het ertoe doet, dat de verandering gewenst en noodzakelijk is en dat de organisatie ermee opschiet. De legitimiteit vindt men in verhalen over het bestaansrecht van de organisatie en de relaties tot de buitenwereld.

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.