Storytelling producten

Storytelling People enthousiasmeert organisaties met het vastleggen, vertellen en delen van hun corporate story

‘Veel organisaties hebben missies, visies en gedragscodes die vol staan met mooie woorden. Maar het is een illusie om te denken dat werknemers zich spontaan conform die mooie woorden gaan gedragen. Ons handelen wordt bepaald door ervaringen, door indrukken, door gevoelens, door beelden die we hebben. Die onderstroom moet je in gesprekken zien te verbinden met de abstracte begrippen uit missies en visies’.

Deze wijze woorden van filosoof-schrijver Jos Kessels slaan precies de spijker op de kop. Missies, visies en ook gedragscodes vormen overwegend een papieren werkelijkheid. Maar er is meer dan dat. Veel meer. Voor storytelling is het bijvoorbeeld vooral van belang dat medewerkers zich veilig voelen om hun verhaal te doen. En als het om organisatiedoelen gaat, dan is het slim om te focussen op; waarom zouden we dat doel willen bereiken en wat zijn daarbij onze uitdagingen en onzekerheden? Binnen het missieverhaal is het verder zinvol om betekenisvolle succes- en waardenverhalen vast te leggen, waaraan de organisatie zich kan spiegelen.

Storytelling Producten

Besef tevens dat een succesverhaal nooit louter een verzameling van successen betreft. Soms geven juist mislukkingen een veel beter perspectief op succes. De kern van succes is; krijg ik als medewerker binnen een organisatie een verhaal voorgelegd dat geloofwaardig is en dat mij inspireert en trots maakt. Het is dan ook opvallend dat er binnen organisaties zo weinig wordt gewerkt met echte uit de organisatie voortkomende succesverhalen of waardenverhalen. Hier ontbreekt het aan verbeeldings- en vertelkracht. En het allerbelangrijkste wat ontbreekt, is het besef: Het handelen van mensen wordt bepaald door ervaringen, door indrukken, door gevoelens, door beelden die we hebben. Die ‘taal’ moet je vangen, verwoorden, vertellen, verbeelden en verbinden…

Storytelling is daarvoor dé aangewezen methodiek, met de corporate story als richtinggevend ambitiedocument. Waarom storytelling? Omdat verhalen als zo oud zijn als de mensheid. Omdat mensen zich verhalen kunnen herinneren en diezelfde verhalen kunnen doorvertellen. En omdat verhalen een structuur hebben die appelleert aan die al eerder gememoreerde ervaringen, indrukken, gevoelens en beelden van mensen. Omdat verhalen gaan over tegenslagen en overwinningen. Over verdriet en blijdschap. Kortom, over alles wat het leven de moeite waard maakt om te leven.

Storytelling People is in Nederland pionier en autoriteit op het gebied van storytelling. We begeven ons op het snijvlak van corporate communicatie, reputatiemanagement en leiderschap. Maar het belangrijkste is, we kennen de kracht van verhalen en weten hoe we verhalen moeten opdiepen en vertellen. Dat doen we met corporate stories, storytelling, een scala aan interessante workshops en trainingen en met onze OneStory® App.

Storytelling producten

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.