Corporate Story | ABN AMRO

ABN AMRO Verzekeringen verenigt het beste van twee werelden: de verzekeringsexpertise van Delta Lloyd Groep, en het sterke merk en de distributiekracht van ABN AMRO Bank.

Verantwoord verzekeren

Alle zegeningen van de digitale wereld ten spijt, veel mensen hebben het gevoel dat er sprake is van gebrek aan onderlinge menselijke warmte, oprechtheid, interesse in elkaar. De menselijke maat, het persoonlijke contact, de interesse in elkaar, het gevoel serieus genomen te worden – het verlangen daarnaar neemt sterk toe. Parallel daaraan groeit ook het verlangen naar een samenleving waarin het wat minder over hypes gaat en wat meer over normaal doen en eerlijk zijn, verantwoordelijk nemen voor onze, daden, fouten en vergissingen, klein zowel als groot. Zo wordt er ook in toenemende mate naar bedrijven gekeken. Het bedrijf dat zich daadwerkelijk betrokken toont bij wat mensen bezighoudt en dat ook in z’n handelen bevestigt, ziet meer begrip, interesse en sympathie op zich afkomen dan wie zich nog altijd in ‘vertrouw ons nou maar’ modus bevindt. Mensen willen bedrijven graag vertrouwen, maar dan moeten die laten zien dat ze dat vertrouwen waard zijn. Niet even, maar voortdurend. Dat vergt een houding van bedrijven die niet langer uitgaat van henzelf en de producten die ze voeren, maar van de mensen en de betekenis die ze hen kunnen bieden.

ABN AMRO

Wij schreven de corporate story ‘Verantwoordelijkheid’ voor ABNAMRO Verzekeringen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.