Corporate Story
Storytelling People

Storytelling People enthousiasmeert organisaties met het vastleggen, vertellen en delen van hun corporate story

Corporate Story verbindt

Mensen binden aan uw organisatie. Of u een beursgenoteerd bedrijf bent, een MKB-organisatie, een overheidsinstelling, een zorgaanbieder of noemt u maar op, de mate waarin u dat lukt is bepalend voor uw succes. Maar hoe doet u dat, dat binden van mensen? Hoe maakt u van uw klanten loyale fans? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers betrokken raken? En hoe maakt u van stakeholders trouwe ambassadeurs?

Het antwoord op die vragen is een krachtige, heldere en verbindende corporate story. Een goede corporate story legt verbinding tussen uw organisatie en uw klanten, medewerkers en stakeholders. Door uw identiteit boven tafel te krijgen en die consistent uit te dragen.

Bedrijven die hun eigen verhaal kennen, vertellen en levend houden, creëren een sterke verbondenheid. Want corporate storytelling zorgt voor verhalen die mensen raken en meenemen naar de toekomst.

  1. We leggen het kernverhaal van organisaties vast in een corporate story.
  2. We implementeren het kernverhaal met onze OneStory® methodiek, tools en workshops.
  3. We monitoren de consistentie in het kernverhaal voor de langere termijn

Klanten van Storytelling People

In een corporate story komen het verleden, het heden en de toekomst van een bedrijf samen. Daarmee is een corporate story het kloppende hart van een bedrijfscultuur. De klantwaarde van een geloofwaardige corporate story is dan ook groot. Door corporate storytelling wordt de maatschappelijke betekenis van een onderneming tastbaar. Zodat werknemers zich kunnen identificeren met het bedrijf. Zodat relaties weten waar ze op kunnen rekenen. En zodat de rest van de wereld weet waar u voor staat.

Dat hebben ook bedrijven als Randstad, NS, Heineken, SHV, Sligro en FrieslandCampina ervaren. Stuk voor stuk gerenommeerde merken die geloof hebben in storytelling én in Storytelling People. Die het ons toevertrouwden hun corporate stories vast te leggen, te vertellen en te delen. Dat leidde tot krachtige, authentieke en sympathieke verhalen, die perfect aansluiten bij de identiteit van deze trotse bedrijven. Verhalen die hun identiteit zichtbaar en voelbaar maken voor hun werknemers, klanten, stakeholders en de buitenwereld.

Storytelling producten

Corporate Story

Corporate story

De corporate story is het kernverhaal dat uw onderneming onderscheidend positioneert in een dynamische wereld. Het is uw strategisch kompas voor de toekomst en daarmee uw vertrekpunt voor alle communicatie.

Storytelling workshops

Storytelling workshops

Storytelling workshops ontsteken een vuur in uw organisatie dat zich niet meer laat doven. En dat op elk niveau en op alle afdelingen. Ga voor het vuur in de organisatie en wat u krijgt is een organisatie van mensen die voor u door het vuur gaan.

Online storytelling

Online storytelling

Community building met onze OneStory® App combineert de kracht van de corporate story met de emotie van storytelling. De App maakt het mogelijk om uw verhaal te vertellen en te delen met iedereen die belangrijk is voor uw merk of bedrijf.

Een organisatie moet een corporate story zijn

Al ruim voordat storytelling populair werd, tekende Storytelling People bedrijfsverhalen op. In die zin kan Storytelling People gerust worden gezien als dé Nederlandse pionier en trendsetter op het gebied van storytelling. Inspirerende sessies en interviews met corporate boegbeelden als Freddy Heineken, Frits Goldsmeding en vele anderen bevestigden de kracht van verhalen. Als geen ander herkenden en erkenden zij de functie van verhalen als instrument om te binden, te ordenen, te sturen, te laten beleven en betekenis te geven. Verhalen die doordrenkt zijn met beleving en met ambitie. Verhalen die bijna tastbaar zijn en die daarmee alle zintuigen prikkelen.

Maar ook Heineken en Goldsmeding wisten, de identiteit van een bedrijf verzin je niet op een achternamiddag. Een oorspronkelijke identiteit komt van binnenuit en vraagt om een zorgvuldige verwoording. Datzelfde geldt voor de kernwaarden van een bedrijf en de corporate story, waarin de identiteit en de ambitie concreet vorm krijgen. De corporate story is meer dan een optelsom van keurig geformuleerde waarden, samengevat in een missie, visie en ambitie. Een goede corporate story vertegenwoordigt de geest van het bedrijf en draagt een gevoel uit waarmee betrokkenen – zowel intern als extern – zich kunnen en willen identificeren. De beste corporate stories voelen daarom als thuiskomen: vertrouwd, warm en kloppend. Het zijn verhalen die herkenning en trots oproepen en daarmee eenheid smeden.