Corporate Story | Noordoost-Brabant

AgriFood Capital is een samenwerkingsverband in de regio Noordoost-Brabant tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom voeding en gezondheid moeten leiden tot een duurzamer Brabant en – uiteindelijk – tot duurzamere voedseloplossingen voor de wereld.

Goed leven

Noordoost-Brabant wil een streek zijn waar goed geleefd wordt. In harmonie met de mogelijkheden van het landschap, met oog voor het welzijn van mens, dier en milieu en in goede gezondheid. Goed leven past bij Noordoost-Brabant. Brabanders houden van het leven, van een goed glas wijn en van lekker eten. Brabanders zijn genereus: zij hebben het goed, maar gunnen anderen dat ook. Om hen heen groeit de wereldbevolking, de druk op vruchtbare landbouwgrond neemt toe en de gezondheid van mens, dier en milieu raken in toenemende mate in het geding. Een duurzame transitie van de landbouw is noodzakelijk om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Waarom? Om goed leven voor iedereen ter wereld haalbaar te maken. Ondernemers, onderwijs en overheid gaan in Noordoost Brabant laten zien hoe we ‘goed leven’ waarmaken in de praktijk van alledag.

Bondgenoot

Wij vormen samen de 5-sterren Regio Noordoost Brabant, maar samen zijn wij natuurlijk in de eerste plaats Brabanders. We hebben ons op onze eigen manier ontwikkeld en wel op basis van een typisch Brabantse manier van omgaan met elkaar. De Brabantse bereidheid om voor elkaar klaar te staan, speelt hier een belangrijke rol. In dit deel van Brabant worden gemakkelijk bruggen gebouwd tussen mensen onderling en tussen mensen, bestuurders en bedrijfsleven. We doen ons best om elkaar te helpen en te stimuleren. We zijn aanjagers en motivators tegelijkertijd. Bevlogenheid en gedrevenheid zitten al lang in ons bloed. Saamhorigheid, dat gevoel leeft hier sterk. We zijn bondgenoten en we trekken als bondgenoten op om onze ambities te realiseren. Samen bereik je meer dan alleen. Op alle gebieden maken we verbinding met kennis en talent. Ondernemers en onderwijs, arbeidsmarkt en bestuur, investeerders en entrepreneurs, regionaal, nationaal en internationaal: we smeden elke vorm van samenwerking die denkbaar is. Wij doen een appèl op de ware kracht van samenwerking: de inspirerende verbinding tussen mensen.

Grensverlegger

Nieuwe initiatieven, baanbrekende ideeën, innovatieve plannen: krijgen ze niet voldoende zuurstof om te blijven groeien, dan zullen ze nooit tot volle ontplooiing komen. Daarvoor moet je grenzen verleggen. Precies dat is wat deze regio zo kenmerkt. Ondernemend als we zijn, kijken we verder dan orthodoxe oplossingen. Creatief omgaan met uitdagingen en gebruik maken van alle kennis en talent dat we om ons heen kunnen vinden. Het besef is: willen we excelleren, dan moeten we op tal van aansluitende terreinen grenzen verleggen. Om onderwijs nog nauwer op de arbeidsmarkt te laten aansluiten en andersom. Om voor gedurfde plannen en initiatieven drempels te verlagen in termen van minder regels of ruimere toepassing van de regels. ‘Kan niet’, bestaat hier niet. Linksom of rechtsom, waar het om gaat, is het benutten van kansen die zich voordoen. Grenzen verleggen, zorgt voor versnelling van processen en het aanjagen van steeds nieuwe ideeën. Het zorgt voor breed voelbare energie, ook bij de burger die de vooruitgang in de regio proeft en ziet. Omdat we ook op het gebied van ruimtelijke ordening, leefbaarheid en milieu grenzen willen verleggen als dat iedereen ten goede komt. We willen niet alleen dat zaken hier slagen, we willen dat ze schitteren en dat we een voorbeeld worden voor de wereld. Grenzen verleggen geeft ons een helder doel wat we willen bereiken: duurzame vernieuwing in de regio.

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.