Corporate Story | Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is in oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. 85.000 Fiere Friezen. Trots op hun 68 dorpen en zes steden. Groots en monumentaal tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek. Verbonden door water en wegen. Met een rijk economisch verleden. Stoere verhalen en eeuwenoude tradities. Storytelling zorgt er voor dat inwoners, ondernemers en toeristen zich met hun verhalen kunnen verbinden aan het grotere verhaal ‘Uitnodigend’ van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat schept helderheid, eenheid en verbondenheid.

Verbinden vraagt om uitnodigend zijn

We zien vandaag de dag in onze samenleving één groot centraal thema opkomen: deze tijd gaat over verbinden. De eenvoud ¬ om mensen te verenigen is zo groot geworden, dat mensen daar onderling – zeker via social media – graag gebruik van maken. Echter, gaat het om de verbinding tussen inwoners en overheid, dan komt deze minder gemakkelijk van de grond. De tijd en de mogelijkheden zijn er nu om ook hier bruggen te slaan. Sterker nog, meer dan kunnen gaat het om willen. Overheden op elk niveau moeten volmondig, hartgrondig, overtuigd en zelfs vanuit het hart willen verbinden. Vanzelfsprekend ook in de gemeente Súdwest-Fryslân. Inwoners zijn best trots gelet op de oorsprong, historie, schoonheid, ligging en de mensen in het gebied. Wat er echter ook moet zijn, is tevredenheid over hoe hier bestuurd wordt, hoe dingen geregeld zijn en worden. Het gevoel van trots op dit stukje Friesland hoort verbonden te zijn met gevoel van trots op de gemeente Súdwest-Fryslân. Het verhaal waarmee die overbrugging gemaakt kan worden, gaat over willen verenigen, openheid, dialoog, krachtenbundeling en dienstbaarheid: het verhaal van uitnodigend bestuur.

De betekenis voor ons allemaal

De betekenis van wat de gemeente Súdwest-Fryslân doet zal voor iedereen anders zijn. Tegelijkertijd is het verhaal Uitnodigend de paraplu waaronder iedereen plaats zal vinden. Hier toont zich de kracht van het verbindende verhaal. Wat mensen – van ambtenaar zowel als inwoner, ondernemer, toerist, nieuweling zowel als vluchteling – verbindt is dat open en uitnodigend bestuur een overkoepelend gevoel communiceert van: jij bent welkom! Het welkom laten zijn van hun ideeën en meningen, van inspraak en zelfs klachten, van vragen, spontane ondernemersplannen en inwonerinitiatieven. Uitnodigend bestuur geeft ruimte aan mensen en neemt ze serieus. Wie vrijheid voelt, zoekt die vrijheid op. En het maakt dan werkelijk niet uit tot welke groep mensen iemand behoort. Uitnodigend zijn als mentaliteit werkt positief voor iedereen.

Sudwest-Fryslan

Wij schreven de corporate story ‘Uitnodigend’ voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.