Corporate Story | FHV

Onze missie is: Een goed werkend land is een sociaal werkend land


Een goed werkend land gaat over meer dan geld verdienen. Een goed werkend land is een sociaal werkend land. Het is dit grote perspectief waar we als de FNV elke dag voor opstaan, letterlijk en figuurlijk. Wij willen voor eenieder in dit land een menswaardig, sociaal en rechtvaardig perspectief creëren. Perspectief is de sleutel naar een goede toekomst. Perspectief maakt dat je de mouwen opstroopt en er alles uit wilt halen wat erin zit, voor jezelf, voor je gezin en voor het land waar je deel van uitmaakt.

Perspectief creëren voor mensen maakt in ons enorme krachten vrij. Want perspectief bieden gaat over hoop en ambitie. Perspectief schildert een stip op de horizon waar mensen doelgericht naar op weg kunnen gaan. Perspectief geeft mensen moed, geloof en energie die vooruit drijft. Het geeft vertrouwen in de toekomst en zin om er voor te gaan. Het slecht barrières aan onderhandelingstafels en tussen generaties. Het stimuleert innovatief denken en over je schaduw heen springen. Als FNV zijn wij in staat iedereen in dit land perspectieven aan te reiken die inspireren, stimuleren en verbinden: werknemers, werkgevers, politiek, zzp’ers, jongeren, ouderen, wie dan ook. Iedereen meekrijgen is onze kracht. Want het perspectief van een goed en sociaal werkend Nederland is een perspectief waar ieder mens vanuit verstand en gevoel ‘ja’ tegen zegt.

Het perspectief van individuele en collectieve belangenbehartiging. Het persoonlijke perspectief, dat is wat ons drijft bij elke belangenbehartiging. De FNV staat voor het collectieve én individuele belang. Het is simpel: als we mensen individueel de perspectieven kunnen bieden om ze te laten slagen in deze samenleving, dan profiteert het collectief van de samenleving daar ook van en omgekeerd. We schaken dus op individuele en collectieve borden tegelijkertijd. We schuiven aan bij elke tafel waar we zaken in beweging kunnen brengen op weg naar beter werk en inkomen, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, scholing en opleiding, rechtsbescherming en zelfstandig ondernemerschap.

Het perspectief van kansen en mogelijkheden. We hebben vanaf dag één ons hard gemaakt voor betere kansen voor de werkende mens. Geen mens kon het alleen toen we als vakbeweging begonnen en vandaag de dag is de Federatie nog altijd onontbeerlijk. In ons DNA zit een constructief-opbouwende mentaliteit verankerd om concrete doelen te realiseren voor alle beroepsgroepen en belanghebbenden. Kansen en mogelijkheden creëren voor mensen maakt ons werk betekenisvol – en maakt ons trots.

Het perspectief van menselijke betrokkenheid. Bij de FNV staat altijd de mens centraal. Het waarmaken van onze ambitie – een sociaal Nederland én een sterk FNV – vergt betrokkenheid op mensniveau. We denken in mensen en niet in doelgroepen of ‘human capital’. Deze zienswijze vraagt wel om bewustzijn en beleving van de waarden van de FNV zelf; perspectief intern is perspectief extern; verbinding intern is verbinding extern; rechtvaardigheid intern is rechtvaardigheid extern. Om het in andere woorden te zeggen: we leven als de FNV ons eigen verhaal. Jongeren en ouderen, werknemers en zelfstandigen, mensen in zware beroepen en hoog opgeleide mensen: we hebben oor, aandacht en energie voor de mens achter het verhaal. Het is de absolute voorwaarde om hen de specifieke perspectieven te bieden waar ze mee verder kunnen.

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de corporate story als primair communicatiemiddel om mensen te verbinden. Wij brengen dat kernverhaal tot leven met storytelling verhalen, programma’s, workshops, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E[email protected]
Iwww.storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storyteling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
PostNL
Randstad: shaping work
ABN Amro
Nationale Nederlanden
Friesland Campina

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.